500 - 236 - 940

Logo Kupiec-Therm Marian Pietrzak Mariusz Pietrzak

Serwis Brotje Junkers Ariston

Rozwiązania grzewcze na miarę Twoich potrzeb

26 października 2023

Zagrożenia i Ograniczenia Stosowania Rur Ocynkowanych w Instalacjach Cieplnych: Analiza Normy PN-H-74200 i Badań Naukowych

Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200. Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50°C cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55°C warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70°C następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk - żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych. Wg badań Coxa maksimum szybkości korozji cynku występuje przy temperaturze 65°C. W środowisku o tej temperaturze szybkość korozji jest dziesięciokrotnie wyższa niż przy temperaturze 55°C.

Jeżeli w jednej instalacji grzewczej są elementy stalowe ocynkowane i elementy miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecnośc miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości cynk - żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecnośc jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych. i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej jak i ciepłej wody. Produkty korozji cynku w wodzie są nazywane "białą rdzą" . Materiały korozji cynku powodują szybkie zanieczyszczanie filtrów siatkowych. Jeżeli na drodze kocioł - pompa brak jest filtru to może dojść do uszkodzenia pompy. Instalacje cieplne powinny być w całości wykonane z rur i elementów czarnych. Od dnia 16 grudnia 2002 r., tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) obowiązuje nowe ustalenie dot. temperatury ciepłej wody użytkowej. Przepis ten wymaga aby temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego wynosiła minimum 55°C i maksimum 60°C, a okresowo nawet 70°C. Powyższe powoduje że rur stalowych ocynkowanych nie można stosować w tych instalacjach.

Moja strona

Telefon kontaktowy

500 - 236 - 940

Zapraszamy na inne nasze strony

www.serwis24-junkers.pl

www.serwis-brotje.pl

Przycisk Facebook na stronie Kupiec-Therm, umożliwiający łatwe udostępnianie i polubienie naszej strony w mediach społecznościowych

Social Media

Usługi:

Autoryzowany Serwis Brotje, Junkers, Ariston

Przeglądy, konserwacja, naprawa kotłów gazowych.

Pierwsze uruchomienia

Montaż nowych kotłów gazowych

Modernizacja kotłowni

Serwis Brotje Marki, Zielonka, Kobyła, Wołomin, Radzymin, Warszawa, Legionowo

Serwis Junkers Marki, Zielonka, Kobyła, Wołomin, Radzymin, Warszawa, Legionowo

Serwis Ariston Marki, Zielonka, Kobyła, Wołomin, Radzymin, Warszawa, Legionowo

Przycisk Facebook na stronie Kupiec-Therm, umożliwiający łatwe udostępnianie i polubienie naszej strony w mediach społecznościowych serwisu Brotje
Przycisk Facebook na stronie Kupiec-Therm, umożliwiający łatwe udostępnianie i polubienie naszej strony w mediach społecznościowych do serwisu Junkers