KUPIEC - THERM

Marian Pietrzak, Mariusz Pietrzak

Ul. Płońska 5

05 - 270 Marki

NIP: 125 - 07 - 86 - 189

e-mail: serwis@kupiec-therm.pl

tel: 500 - 236 - 940

tel: 501 - 139 - 028

Naprawa, Konserwacja, Montaż, Doradztwo

Autoryzowany serwis firm:

Brotje, Junkers, Ariston, De Dietrich, Baltur

 

Zapraszamy też na:

www.serwis-brotje.pl

www.serwis24-junkers.pl

www.facebook.com/KupiecTherm/

KUPIEC - THERM

Marian Pietrzak, Mariusz Pietrzak

Ul. Płońska 5

05 - 270 Marki

NIP: 125 - 07 - 86 - 189

e-mail: kupiec-therm@serwis-kotlow.com.pl

tel: 500 - 236 - 940

Serwis i montaż urządzeń grzewczych

Zakres usług:

 

 • Serwis urządzeń BROTJE w tym:

 • Serwis kotłów kondensacyjnych Brotje.

 • Serwis kotłów gazowych Brotje.

 • Serwis kotłów olejowych Brotje.

 • Serwis instalacji i przyłączy do kotłowni grzewczych wyposarzonych w urządzenia Brotje.

 • Serwis kotłów i palników gazowych nadmuchowych Brotje.

 • Serwis kotłów i palników olejowych nadmuchowych Brotje.

 • Serwis kotłów gazowych atmosferycznych Brotje.

 • Serwis kotłów kondensacyjnych olejowych Brotje.

 • Montaż kotłów Brotje i automatyki sterowniczej marki Brotje.

 • Naprawy gwarancyjne wszystkich typów i typoszeregów urządzeń grzewczych Brotje.

 • Naprawy pogwarancyjne wszystkich urządzeń marki Brotje.

 • Modernizacja  sterowania automatyki kotłowni.

 • Asysty przy odbiorach UDT urządzeń Brotje.

 • Przeglądy okresowe urządzeń grzewczych Brotje.

 • Pierwsze uruchomienia urządzeń grzewczych marki Brotje.

 • Konserwacje, stały nadzór kotłowni w obiektach przemysłowo-handlowych, mieszkalnych i wielorodzinnych i użyteczności publicznej.

 • Wykonywanie specjalistycznych instalacji elektrycznych okablowania elektrycznego automatyki i sterowania kotłowni w pełnym zakresie.

 • Weryfikacja i ekspertyzy prawidłowości wykonania instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacji i spalinowej kotłowni.

Autoryzowana firma serwisowa BROTJE

Kupeic - Therm

Marian Pietrzak, Mariusz Pietrzak

ul. Płońska 5

05 - 270 Marki

NIP: 125 - 07 - 86 - 189

Serwis gwarancyjny kotłów: Brotje, Junkers Ariston, Baltur

Serwis pogwarancyjny kotłów: De Dietrich

Serwis i montaż palników olejowych i gazowych

Przeglądy okresowe, naprawy, regulacje, montaż.

Stała obsługa kotłowni

Kontakt

 Mariusz Pietrzak Tel: 500 - 236 - 940

Marian Pietrzak Tel: 501 - 139 - 028

www.serwis-btotje.pl

www.serwis24-junkers.pl